ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน อิ่มอัมพร 2 ถนนราชพฤกษ์ บ้านคุณนิ่ม 03/01/2561