ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน ซิตี้เซนส์ ศาลายา 21/11/2560