ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน เปี่ยมสุข S GATE กาณจนาภิเษก 21/11/2560