ผลงานผ้าม่านและมู่ลี่ไม้ หมู่บ้าน คณาสิริ บางนา ซอยเอแบค 09/11/2560