ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน ซิตี้เซนส์ เพชรเกษม 69 04/09/2560