ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน The Miracle Plus เพชรเกษม 63 17/08/2560