ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน เดอะทรัสต์ แพรกษา ศรีนครินทร์ 12/07/2560