ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน ป ผาสุข ถนนบรมราชนนี 12/07/2560