ผลงานผ้าม่าน Zelle Condo รัตนาธิเบศร์ ห้องคุณมนตรี 19/05/2560