ผลงานผ้าม่านและมู่ลี่อลูมีเนียม หมู่บ้าน แกรนด์ พลีโน่ บางกรวย 19/04/2560