ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน อิ่มอัมพร 2 ถนนราชพฤกษ์ 22/03/2560