ผลงานผ้าม่านและมู่ลี่ไม้ หมู่บ้าน เดอะแพลนท์ รีสอร์ท บางใหญ่ ซอยกันตนา 08/02/2560