ผลงานผ้าม่าน Zelle Condo รัตนาธิเบศร์ ห้องคุณอุดมศักดิ์ 09/12/2559