ผลงานผ้าม่าน The President condo บางหว้า เฟส 2 28/11/2559