ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน ซิตี้ เซนส์ เพชรเกษม 69 28/11/2559