ผลงานผ้าม่าน ZELLE CONDO รัตนาธิเบศร์ ห้องคุณชัยยุทธ 26/11/2559