ผลงานผ้าม่าน Zelle Condo รัตนาธิเบศร์ ห้องคุณแอน 21/10/2559