ผลงานผ้ าม่าน หมู่บ้าน ภัสสร ถนน 345 ราชพฤกษ์ 08/09/2559