ผลงานผ้าม่าน ห้องนอน บ้านปลูกเอง ซอยท่าอิฐ 08/09/2559