ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน วังจารุ บางบัวทอง-สุพรรณบุรี 08/09/2559