ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน ซิตี้เซนส์ เพชรเกษม 69 07/09/2559