ผลงานผ้าม่านและมู่ลี่ไม้ Zelle Condo รัตนาธิเบศร์ แบบห้อง DUPLEX 11/07/2559