ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน ธาราพฤกษ์ สามพราน บ้านคุณโอ๋ 11/07/2559