ผลงานผ้าม่าน หมู่บ้าน ธาราพฤกษ์ สามพราน บ้านคุณจำนงค์ 30/06/2559