ผลงานผ้าม่านและมู่ลี่ไม้ บ้านปลูกเอง ซอยสามัคคี 30/06/2559